Növénytani tanszék Növénytani tanszék
Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Kar
Biológia és Ökológia Intézet
Elérhetoség
Növénytani tanszék- Épület
spacer spacer spacer
spacer Nyitólap >> Oktatás

Oktatás


A Tanszéke a Biológiai és Ökológiai Intézet (BÖI) valamennyi jelenlegi osztatlan, BSc és MSc képzési szakokon részt vesz az oktatásban. Ezeken túl speciális növénytani ismereteket nyújtó tantárgyakat oktat a karok között megvalósuló képzésekben is, így az OEC Gyógyszerészeti Kara által koordinált Gyógyszerész szakon és az AMTC MTK szervezésében indult Természetvédelmi mérnök BSc szakon.

Biológia BSc
Növénytan (Növényszervezettan, Növényrendszertan)
Növényélettan I, II
Talajtan
(Növényi) ökofiziológia
Élõhelytipológia
Növényi biotechnológia
Gyógynövény és drogismeret
Növényi mikrotechnikák
Növényi biokémia és molekuláris biológia

Biomérnök BSc
Növényélettan I, II
Növényi biokémia és molekuláris biológia
Gyógynövény és drogismeret I, II
Növényi mikrotechnikák

Környezettan BSc
Biológiai alapismeretek
Talajtan
Növénybiológia
Ökofiziológia
Természetvédelmi mérnök BSc (DE AMTC)
Természetvédelmi növénytan

Biológus MSc
Szakmai törzstárgyak

Növénybiológia

Differenciális tantárgyak
Növénybiológia szakirány
Természetvédelmi botanika
Vegetációtudomány
Fejlodéstani növényszövettan
Növényismeret
Reprodukciós növénybiológia
Növényökológia és ökofiziológia
Fotoszintetizáló szervezetek biotechnológiája
Molekuláris növénytaxonómia
Növényi stresszélettan
Növényi mikrotechnikák
A gyógynövények biológiája és termesztése
Farmakognózia

Ökológia, evolúció és konzervációbiológia szakirány
Erdészeti ökológia

Környezettudomány MSc
Alkalmazott ökológus szakirány
Erdészeti ökológia

Hidrobiológus MSc
Biotikus szakirány
Hidrotoxikológia
Vízi makrofitonok élettana
Vízi élõlények stresszreaciói

Molekuláris Biológus MSc (DE OEC)
Molekuláris Növénybiológia

Gyógyszerész szak (OEC)
Gyógyszerészeti növénytan
Gyógynövény- és drogismeret I,II

PhD képzés
Juhász Nagy Pál Doktori Iskola (Biológia tudományok/környezettudományok)
A pázsitfüvek biológiája
Farmakognózia I, II
Fejezetek a növényi ökofiziológiából
Fotoszintetizáló szervezetek molekuláris ökológiája
Magkészletelemzés
Makrofitonok fiziológiája és produkciója
Makrofitonok produkcióbiológiája
Növényi szövettenyésztés
Növényi stresszfiziológia
Természetvédelmi botanika


spacerEnglish